Đề cương ôn tập HK1 Toán 6 năm 2021 – 2022 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội


Đề cương ôn tập HK1 Toán 6 năm 2021 – 2022 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội gồm 05 trang, tuyển tập các bài toán trắc nghiệm và tự luận Toán 6, giúp học sinh rèn luyện để chuẩn bị cho đợt kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn  Toán lớp 6 năm học 2021 – 2022.

I. TRẮC NGHIỆM.
II. TỰ LUẬN.
Dạng 1. Số tự nhiên, lũy thừa với số mũ tự nhiên, quan hệ chia hết trong N.
Dạng 2. Số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
Dạng 3. Ước số, bội số.
Dạng 4. Số nguyên.
Dạng 5. Hình học trực quan.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]