Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 6 năm 2021 – 2022 trường THCS Đoàn Thị Điểm – Hà Nội


Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 6 năm 2021 – 2022 trường THCS Đoàn Thị Điểm – Hà Nội gồm 13 trang, bao gồm mục tiêu, nội dung ôn tập và bài tập tự luyện Toán 6, giúp học sinh lớp 6 rèn luyện để chuẩn bị cho kì thi kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 Toán 6 năm học 2021 – 2022.

PHẦN I: MỤC TIÊU.
A. SỐ HỌC
Kiến thức: Ôn tập kiến thức cơ bản trong chương I và chương II, gồm có: tập hợp, mối quan hệ giữa các tập N, N*, Z; số và chữ số; thứ tự trong tập hợp số nguyên, số liền trước, số liền sau; biểu diễn một số trên trục số; quan hệ chia hết và tính chất chia hết trong tập hợp số nguyên.
Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng thực hiện phép tính, tìm x, so sánh các số nguyên, biểu diễn các số trên trục số, làm một số dạng bài nâng cao.
Thái độ: Rèn luyện khả năng hệ thống hóa cho HS.
B. HÌNH HỌC
Kiến thức: Ôn tập về các hình đã học: tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều, hình thoi, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thang cân, hình có trục đối xứng, hình có tâm đối xứng.
Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nhận biết tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều, hình thoi, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thang cân, hình có trục đối xứng, hình có tâm đối xứng, vận dụng công thức tính chu vi, diện tích một số hình. Rèn luyện khả năng hệ thống hóa và vận dụng vào bài toán thực tế cho HS.
Thái độ: Rèn luyện tính chính xác cho HS.
PHẦN II: NỘI DUNG ÔN TẬP.
A. LÍ THUYẾT
I. SỐ HỌC.
1. Viết dạng tổng quát các tính chất cơ bản của phép cộng, phép nhân số tự nhiên.
2. Định nghĩa luỹ thừa bậc n của số tự nhiên a.
3. Phát biểu, viết công thức nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số.
4. Phát biểu quan hệ chia hết của hai số, viết dạng tổng quát tính chất chia hết của một tổng, hiệu, tích.
5. Nêu dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9.
7. Thế nào là ƯC, BC, ƯCLN, BCNN? So sánh cách tìm ƯCLN, BCNN của hai hay nhiều số?
8. Thế nào là số nguyên tố, hợp số, hai số nguyên tố cùng nhau? Cho ví dụ?
9. Thế nào là số nguyên âm, số nguyên dương, tập hợp số nguyên?
10. Phát biểu các quy tắc cộng, trừ hai số nguyên, nhân, chia hai số nguyên.
11. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên.
II. HÌNH HỌC.
1. Dấu hiệu nhận biết các hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều, hình thoi, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thang cân.
2. Công thức tính chu vi và diện tích của một số hình.
3. Thế nào là trục đối xứng, tâm đối xứng của một hình. Nhận biết các hình có trục đối xứng, tâm đối xứng.
B. BÀI TẬP
I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]