Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Long Biên – Hà Nội


Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm 100% với 40 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 60 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 13 tháng 11 năm 2021.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Long Biên – Hà Nội:
+ Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau: A. Nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì 2 góc so le trong bằng nhau. B. Nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì 2 góc đồng vị bằng nhau. C. Nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì 2 góc trong cùng phía bằng nhau. D. Nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì hai góc trong cùng phía bù nhau.
+ Đường trung trực d của đoạn thẳng MN là: A. đường thẳng vuông góc với MN tại M. B. đường thẳng vuông góc với MN tại N. C. đường thẳng đi qua trung điểm I của MN. D. đường thẳng vuông góc với MN tại trung điểm I của đoạn thẳng MN.
+ Cho biết đường thẳng c cắt hai đường thẳng m và n. Khi đó: Hai góc A1 và B1 là hai góc: A. kề bù B. so le trong C. đồng vị D. trong cùng phía.
+ Cho x là một số hữu tỉ biết x x. Khẳng định nào sau đây đúng? A. x là số dương B. x 0 C. x là số âm D. x 0.
+ Trong các phân số sau, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com