Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Long Biên – Hà Nội


Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm 100% với 40 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 60 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 13 tháng 11 năm 2021.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Long Biên – Hà Nội:
+ Cho hình vẽ sau, biết NH AC NE AB K là trung điểm của AN. Khẳng định nào sau đây là “SAI” A. Tam giác ABC có tâm đối xứng là K B. Điểm H và E đối xứng với nhau qua điểm K C. Đoạn thẳng AN có tâm đối xứng là điểm K D. Tứ giác AENH có tâm đối xứng là điểm K.
+ Hãy chọn câu “SAI” trong các khẳng định sau: A. Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang. B. Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy và bằng nửa tổng hai đáy. C. Độ dài đường trung bình của hình thang bằng nửa hiệu hai đáy. D. Hình thang có duy nhất một đường trung bình.
+ Hãy chọn khẳng định đúng trong các câu sau: A. Tứ giác có hai cạnh đối song song là hình bình hành. B. Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành. C. Tứ giác có hai góc đối bằng nhau là hình bình hành. D. Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành.
+ Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: “Tứ giác có hai đường chéo … … … thì tứ giác đó là hình bình hành” A. Bằng nhau B. Cắt nhau C. Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường D. Song song.
+ Điền vào chỗ trống sau để được một khẳng định đúng: “Đường trung tuyến ứng với cạnh huyền trong tam giác vuông … … … ” A. bằng cạnh Huyền B. gấp hai lần cạnh huyền C. bằng nửa cạnh huyền D. bằng nửa tổng hai cạnh góc vuông.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]