Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Ngọc Thụy – Hà Nội


Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Ngọc Thụy – Hà Nội được biên soạn theo hình thức đề thi trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 08 câu, chiếm 02 điểm, phần tự luận gồm 05 câu, chiếm 08 điểm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 03 tháng 11 năm 2021, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Ngọc Thụy – Hà Nội:
+ Với giá trị nào của a thì biểu thức 2 x 2x a viết được dưới dạng bình phương của một tổng?
+ Hình nào sau đây là tứ giác có hai đường chéo bằng nhau? A. Hình thang C. Hình thang vuông B. Hình thang cân D. Hình bình hành.
+ Cho ABC có E là trung điểm AC. Qua E kẻ ED AB D BC EF BC F AB a. Chứng minh tứ giác BDEF là hình bình hành; b. Gọi H là điểm đối xứng của D qua F. Chứng minh rằng HB AD. c. ABC cần có thêm điều kiện gì để 2 AB HF.
+ Biểu thức nào dưới đây là bình phương thiếu của hiệu hai biểu thức x và 2y.
+ Tính giá trị biểu thức x x y y x y tại x = 3 và y = 4 là?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]