Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 9 năm 2021 – 2022 trường THCS Ngọc Thụy – Hà Nội


Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 9 năm 2021 – 2022 trường THCS Ngọc Thụy – Hà Nội gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 03 tháng 11 năm 2021, đề thi có lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

A. MỤC TIÊU
– Kiến thức: Kiểm tra về căn bậc hai, hằng đẳng thức 2 A A các phép biến đổi căn bậc hai và rút gọn biểu thức. Kiểm tra hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông, tỉ số lượng giác góc nhọn và hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
– Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức đề giải bài tập.
– Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận khi làm bài.
B. MA TRẬN
1. Căn bậc hai. Các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.
2. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai và các bài toán liên quan.
3. Ứng dụng của hệ thức trong tam giác vuông vào thực tế.
4. Hệ thức lượng trong tam giác vuông.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com