Hướng dẫn ôn tập học kỳ 1 Toán 6 năm 2021 – 2022 trường THCS Giảng Võ – Hà Nội


THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 đề cương hướng dẫn ôn tập kiểm tra học kỳ 1 môn Toán 6 năm học 2021 – 2022 trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; nhằm giúp các em rèn luyện để chuẩn bị cho kì thi khảo sát chất lượng cuối học kì 1 Toán 6 năm học 2021 – 2022.

A. LÝ THUYẾT
1. Ước và bội, ước chung và bội chung, ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất.
2. Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
3. Tập hợp các số nguyên Z. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên.
4. Các phép tính cộng, trừ, nhân hai số nguyên. Tính chất phép cộng và phép nhân các số nguyên.
5. Quy tắc dấu ngoặc.
6. Chu vi và diện tích của các tứ giác đã học.
7. Hình có tâm đối xứng.
8. Hình có trục đối xứng.
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
C. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]