Sách giáo khoa Toán 6 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh Sách giáo khoa Toán 6 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

MỤC LỤC:
CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN.
Bài 1. Tập hợp.
Bài 2. Cách ghi số tự nhiên.
Bài 3. Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên.
Bài 4. Phép cộng và phép trừ số tự nhiên.
Bài 5. Phép nhân và phép chia số tự nhiên.
Luyện tập chung.
Bài 6. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên.
Bài 7. Thứ tự thực hiện các phép tính.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương I.
CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN.
Bài 8. Quan hệ chia hết và tính chất.
Bài 9. Dấu hiệu chia hết.
Bài 10. Số nguyên tố.
Luyện tập chung.
Bài 11. Ước chung. Ước chung lớn nhất.
Bài 12. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương II.
CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN.
Bài 13. Tập hợp các số nguyên.
Bài 14. Phép cộng và phép trừ số nguyên.
Bài 15. Quy tắc dấu ngoặc.
Luyện tập chung.
Bài 16. Phép nhân số nguyên.
Bài 17. Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương III.
CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN.
Bài 18. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều.
Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân.
Bài 20. Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương IV.
CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN.
Bài 21. Hình có trục đối xứng.
Bài 22. Hình có tâm đối xứng.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Tấm thiệp và phòng học của em.
Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra.
Sử dụng máy tính cầm tay.
Bảng tra cứu thuật ngữ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]