Sách giáo khoa Toán 6 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh Sách giáo khoa Toán 6 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

MỤC LỤC:
CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ.
Bài 23. Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau.
Bài 24. So sánh phân số. Hỗn số dương.
Luyện tập chung.
Bài 25. Phép cộng và phép trừ phân số.
Bài 26. Phép nhân và phép chia phân số.
Bài 27. Hai bài toán về phân số.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương VI.
CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN.
Bài 28. Số thập phân.
Bài 29. Tính toán với số thập phân.
Bài 30. Làm tròn và ước lượng.
Bài 31. Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương VII.
CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN.
Bài 32. Điểm và đường thẳng.
Bài 33. Điểm nằm giữa hai điểm. Tia.
Bài 34. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.
Bài 35. Trung điểm của đoạn thẳng.
Luyện tập chung.
Bài 36. Góc.
Bài 37. Số đo góc.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương VIII.
CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM.
Bài 38. Dữ liệu và thu thập dữ liệu.
Bài 39. Bảng thống kê và biểu đồ tranh.
Bài 40. Biểu đồ cột.
Bài 41. Biểu đồ cột kép.
Luyện tập chung.
Bài 42. Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm.
Bài 43. Xác suất thực nghiệm.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương IX.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Kế hoạch chi tiêu cá nhân và gia đình.
Hoạt động thể thao nào được yêu thích nhất trong hè?
Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra.
Bài tập ôn tập cuối năm.
Bảng tra cứu thuật ngữ.
Bảng giải thích thuật ngữ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]