Sách giáo khoa Toán 8 (tập 2)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh Sách giáo khoa Toán 8 (tập 2).

MỤC LỤC:
PHẦN ĐẠI SỐ.
Chương III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.
1. Mở đầu về phương trình.
2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.
3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0.
4. Phương trình tích.
5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu.
6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp).
Bài đọc thêm.
Ôn tập chương III.
Chương IV – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.
1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng.
2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân.
3. Bất phương trình một ẩn.
4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
Ôn tập chương IV.
PHẦN HÌNH HỌC.
Chương III – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG.
1. Định lí Ta-lét trong tam giác.
2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét.
3. Tính chất đường phân giác của tam giác.
4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng.
5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất.
6. Trường hợp đồng dạng thứ hai.
7. Trường hợp đồng dạng thứ ba.
8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.
9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng.
Ôn tập chương III.
Chương IV – HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU.
A – Hình lăng trụ đứng.
1. Hình hộp chữ nhật.
2. Hình hộp chữ nhật (tiếp).
3. Thể tích của hình hộp chữ nhật.
4. Hình lăng trụ đứng.
5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng.
6. Thể tích của hình lăng trụ đứng.
B – Hình chóp đều.
7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều.
8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều.
9. Thể tích của hình chóp đều.
Ôn tập chương IV.
Bài tập ôn cuối năm.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]