Sách giáo khoa Toán 9 (tập 2)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh Sách giáo khoa Toán 9 (tập 2).

MỤC LỤC:
PHẦN ĐẠI SỐ.
Chương III – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
1. Phương trình bậc nhất hai ẩn.
2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo).
Ôn tập chương III.
Chương IV – Hàm số y = ax^2 (a khác 0) – Phương trình bậc hai một ẩn.
1. Hàm số y = ax^2 (a khác 0).
2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a khác 0).
3. Phương trình bậc hai một ẩn.
4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai.
5. Công thức nghiệm thu gọn.
6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.
7. Phương trình quy về phương trình bậc hai.
8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Ôn tập chương IV.
PHẦN HÌNH HỌC.
Chương III – Góc với đường tròn.
1. Góc ở tâm. Số đo cung.
2. Liên hệ giữa cung và dây.
3. Góc nội tiếp.
4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.
6. Cung chứa góc.
7. Tứ giác nội tiếp.
8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp.
9. Độ dài đường tròn, cung tròn.
10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn.
Ôn tập chương III.
Chương IV – Hình trụ – Hình nón – Hình cầu.
1. Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ.
2. Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt.
3. Hình cầu – Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.
Ôn tập chương IV.
Bài tập ôn cuối năm.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]