Các dạng bài tập đường tròn


Tài liệu gồm 88 trang, tổng hợp tóm tắt lý thuyết và tuyển chọn các dạng bài tập đường tròn, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 9 tham khảo khi học chương trình Toán 9 phần Hình học chương 2.

Chương 2. Đường tròn 427.
1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn 427.
1. Tóm tắt lí thuyết 427.
2. Các ví dụ 428.
3. Luyện tập 431.
2. Đường kính và dây của đường tròn 439.
1. Tóm tắt lí thuyết 439.
2. Các ví dụ 439.
3. Luyện tập 443.
3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây 448.
1. Tóm tắt lí thuyết 448.
2. Các ví dụ 448.
3. Luyện tập 451.
4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn 456.
1. Tóm tắt lí thuyết 456.
2. Các ví dụ 457.
3. Luyện tập 459.
5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn 462.
1. Tóm tắt lí thuyết 462.
2. Các ví dụ 462.
3. Luyện tập 465.
6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau 470.
1. Tóm tắt lí thuyết 470.
2. Các ví dụ 471.
3. Luyện tập 476.
7. Vị trí tương đối của hai đường tròn 481.
1. Tóm tắt lí thuyết 481.
2. Các ví dụ 482.
3. Luyện tập 487.
8. Ôn tập chương 2 494.
1. Các ví dụ 494.
2. Luyện tập 502.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]