Các dạng bài tập góc với đường tròn

Tài liệu gồm 105 trang, tổng hợp tóm tắt lý thuyết và tuyển chọn các dạng bài tập góc với đường tròn, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 9 tham khảo khi học chương trình Toán 9 phần Hình học chương 3.

Chương 3. Góc với đường tròn 515.
1. Góc ở tâm. Số đo cung 515.
1. Tóm tắt lí thuyết 515.
2. Các ví dụ 516.
3. Luyện tập 517.
2. Liên hệ giữa cung và dây 520.
1. Tóm tắt lí thuyết 520.
2. Các ví dụ 520.
3. Luyện tập 522.
3. Góc nội tiếp 526.
1. Tóm tắt lí thuyết 526.
2. Các ví dụ 526.
3. Luyện tập 530.
4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung 534.
1. Tóm tắt lí thuyết 534.
2. Các ví dụ 534.
3. Luyện tập 537.
4. Các bài toán nâng cao 545.
5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn 548.
1. Tóm tắt lí thuyết 548.
2. Các ví dụ 549.
3. Luyện tập 553.
6. Cung chứa góc 558.
1. Tóm tắt lí thuyết 558.
2. Các ví dụ 559.
3. Luyện tập 562.
7. Tứ giác nội tiếp 568.
1. Tóm tắt lí thuyết 568.
2. Các ví dụ 569.
3. Luyện tập 574.
8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp 581.
1. Tóm tắt lí thuyết 581.
2. Các ví dụ 581.
3. Luyện tập 583.
9. Độ dài đường tròn, cung tròn 588.
1. Tóm tắt lý thuyết 588.
2. Các ví dụ 588.
3. Luyện tập 591.
10. Ôn tập chương III 595.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]