Các dạng bài tập hình trụ – hình nón – hình cầu

Tài liệu gồm 35 trang, tổng hợp tóm tắt lý thuyết và tuyển chọn các dạng bài tập hình trụ – hình nón – hình cầu, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 9 tham khảo khi học chương trình Toán 9 phần Hình học chương 4.

Chương 4. Hình trụ – Hình nón – Hình cầu 620.
1. Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ 620.
1. Tóm tắt lí thuyết 620.
2. Các ví dụ 620.
3. Luyện tập 623.
2. Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt 627.
1. Tóm tắt lí thuyết 627.
2. Các ví dụ 628.
3. Luyện tập 630.
3. Hình cầu – Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu 634.
1. Tóm tắt lí thuyết 634.
2. Các ví dụ 634.
3. Luyện tập 636.
4. Ôn tập chương IV 640.
1. Các ví dụ 640.
2. Luyện tập 644.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]