Chuyên đề so sánh


Tài liệu gồm 105 trang, trình bày kiến thức trọng tâm cần đạt, hướng dẫn giải các dạng toán và tuyển chọn các bài tập chuyên đề so sánh, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh lớp 6 trong quá trình ôn tập thi học sinh giỏi môn Toán 6.

A. TRỌNG TÂM CẦN ĐẠT
CHỦ ĐỀ 1: SO SÁNH LŨY THỪA.
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ.
II. CÁC DẠNG TOÁN.
Dạng 1: So sánh hai số lũy thừa.
Dạng 2: So sánh biểu thức lũy thừa với một số (so sánh hai biểu thức lũy thừa).
Dạng 3: Từ việc so sánh lũy thừa tìm cơ số (số mũ) chưa biết.
Dạng 4: Một số bài toán khác.
CHỦ ĐỀ 2: SO SÁNH PHÂN SỐ.
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
II. CÁC DẠNG TOÁN.
Phương pháp 1: Quy đồng mẫu dương.
Phương pháp 2: Quy đồng tử dương.
Phương pháp 3: Tích chéo với các mẫu dương.
Phương pháp 4: Dùng số hoặc phân số làm trung gian.
Phương pháp 5: Dùng tính chất.
Phương pháp 6: Đổi phân số lớn hơn đơn vị ra hỗn số để so sánh.
III. CÁC BÀI TẬP TỔNG HỢP.
B. BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ HSG TOÁN 6
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]