Chuyên đề thực hiện dãy tính và tính nhanh


Tài liệu gồm 104 trang, trình bày kiến thức trọng tâm cần đạt, hướng dẫn giải các dạng toán và tuyển chọn các bài tập chuyên đề thực hiện dãy tính và tính nhanh, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh lớp 6 trong quá trình ôn tập thi học sinh giỏi môn Toán 6.

A/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Với bài toán thực hiện phép tính trong các kì thi học sinh giỏi, đòi hỏi học sinh phải nhanh nhạy trong việc phối hợp nhiều phép tinh như: phép tính lũy thừa, phép tính cộng trừ các phân số, tối giản phân số, rồi tính tổng theo quy luật … thứ tự thực hiện phép tính.
KIẾN THỨC BỔ TRỢ:
1/ Công thức tính lũy thừa của số tự nhiên.
2/ Một số công thức đặt thừa số chung.
3/ Một số công thức tính tổng.
a) Tổng các số hạng cách đều: S = a1 + a2 + a3 + … + an.
b) Tổng có dạng: S = 1 + a + a2 + a3 + … + an.
c) Tổng có dạng: S = 1 + a2 + a4 + a6 + … + a2n.
d) Tổng có dạng: S = a + a3 + a5 + a7 + … + a2n + 1.
e) Tổng có dạng: S = 1.2 + 2.3 + 3.4 + 4.5 + … + (n – 1). n.
f) Tổng có dạng: P = 12 + 22 + 32 + 42 + … + n2.
g) Tổng có dạng: S = 12 + 32 + 52 + … + (k – 1)2 với k chẵn và k thuộc N.
h) Tổng có dạng: S = a1.a2 + a2.a3 + a3.a4 + a4.a5 + … + an-1.an.
i) Tổng có dạng: S = 1/a1.a2 + 1/a2.a3 + 1/a3.a4 + 1/a4.a5 + … + 1/an-1.an.
B. BÀI TOÁN TỰ LUYỆN
C. BÀI TOÁN QUA ĐỀ THI HSG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]