Chuyên đề tính tổng dãy số có quy luật


Tài liệu gồm 103 trang, trình bày kiến thức trọng tâm cần đạt, hướng dẫn giải các dạng toán và tuyển chọn các bài tập chuyên đề tính tổng dãy số có quy luật, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh lớp 6 trong quá trình ôn tập thi học sinh giỏi môn Toán 6.

A. TRỌNG TÂM CẦN ĐẠT
Dạng 1: Tổng các số hạng cách đều S = a1 + a2 + a3 + … + an.
Dạng 2: Tính tổng có dạng S = 1 + a + a2 + a3 + … + an.
Dạng 3: Tính tổng có dạng S = 1 + a2 + a4 + a6 + … + a2n.
Dạng 4: Tính tổng có dạng S = a + a3 + a5 + a7 + … + a2n + 1.
Dạng 5: Tính tổng có dạng S = 1.2 + 2.3 + 3.4 + 4.5 + … + n(n + 1).
Dạng 6: Tính tổng có dạng S = 12 + 22 + 32 + 42 + … + n2.
Dạng 7: Tính tổng có dạng S = 12 + 32 + 52 + … + (2k + 1)2.
Dạng 8: Tính tổng có dạng S = 22 + 42 + 62 + … + (2k)2.
Dạng 9: Tính tổng có dạng S = a1.a2 + a2.a3 + a3.a4 + … + an.an+1.
Dạng 10: Tính tổng có dạng S = a1.a2.a3 + a2.a3.a4 + a3.a4.a5 + … + an.an+1.an+2.
Dạng 11: Tính tổng có dạng S = 1 + 23 + 33 + … + n3.
Dạng 12: Liên phân số.
B. BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI HSG TOÁN 6
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]