Đề tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Tuyên Quang

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề thi chính thức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang; kỳ thi được diễn ra vào ngày … tháng 06 năm 2022.

Trích dẫn đề tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Tuyên Quang:
+ Khẳng định nào dưới đây sai? A. Đường kính vuông góc với một dây thì hai đầu mút của dây đó đối xứng với nhau qua đường kính đó. B. Đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây đó. C. Đường kính đi qua trung điểm của một dây thì luôn vuông góc với dây đó. D. Đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây đó.
+ Trên nửa đường tròn O đường kính AB lấy điểm C sao cho AC BC C A C B. Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng OA. Đường thẳng qua D và vuông góc với AB cắt AC tại E. Chứng minh rằng: a) Tứ giác BCED nội tiếp được. b) 2 4 AB.
+ Cho hai đường tròn 1 2 1 2 O O O O 8cm và 3cm với 5cm. Khẳng định nào dưới đây đúng? A. 1 2 O O đựng. B. Hai đường tròn cắt nhau. C. Hai đường tròn tiếp xúc ngoài. D. Hai đường tròn tiếp xúc trong.


Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]