Đề giữa học kì 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Bình Giang – Hải Dương

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 năm học 2022 – 2023 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề giữa học kì 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Bình Giang – Hải Dương:
+ Trong các số sau: 1987; 1978; 1969; 1696; 2022. Số nào là số bé nhất? Số nào là số lớn nhất?
+ Trong các số sau: 3; 4; 5; 7; 10; 12; 15; 18; 20; 24. Số nào là ước của 24? Số nào là bội của 5?
+ Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó: a) A = {x| x là số tự nhiên lẻ, 201 < x ≤ 210} b) B = {x| x là số tự nhiên chia hết cho 9 và 80 ≤ x < 110} c) Tập hợp C gồm các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng của các chữ số là 4.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG


Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]