Đề giữa học kì 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Lương Yên – Hà Nội

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Toán 8 năm học 2022 – 2023 trường THCS Lương Yên, thành phố Hà Nội.

Trích dẫn Đề giữa học kì 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Lương Yên – Hà Nội:
+ Rút gọn rồi tính giá trị các biểu thức sau: a) A = (x + y)(x − y) + y2 tại x = 100. b) B = (3x – 1)2 – 2(3x – 1)(x + 2) + (x + 2)2 tại x = 31,5.
+ Cho tam giác ABC nhọn, có E là trung điểm của AC. Qua E kẻ ED // AB (D thuộc BC); EF // BC (F thuộc AB) a) Cho ED = 6cm. Tính độ dài cạnh AB. b) Chứng minh rằng tứ giác BFEC là hình thang. Chứng minh tứ giác BDEF là hình bình hành. c) Gọi H là điểm đối xứng của D qua F. Chứng minh rằng HB // AD. d) Tìm điều kiện của tam giác ABC để HF = AB/2.
+ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P(x) = −x2 + 11x + 2022.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]