Đề giữa học kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Việt Yên – Bắc Giang

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 8 năm học 2022 – 2023 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 50% trắc nghiệm + 50% tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút (không tính thời gian giao đề); đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm mã đề 801 – 802 – 803 – 804.

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Việt Yên – Bắc Giang:
+ Cho tam giác ABC vuông tại A, có AH là đường cao (H ∈ BC). Gọi E, F theo thứ tự là hình chiếu của H lên AB, AC. a) Chứng minh tứ giác AEHF là hình chữ nhật; b) Gọi I, K lần lượt là trung điểm của HB, HC. Chứng minh IE // FK.
+ Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Hình tam giác có 3 trục đối xứng. B. Hình thang có 1 trục đối xứng. C. Tam giác cân có 2 trục đối xứng. D. Tam giác đều có 3 trục đối xứng.
+ Hai điểm M, N gọi là đối xứng nhau qua điểm I nếu A. điểm I cách đều hai điểm M, N. B. điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN. C. điểm M là trung điểm của đoạn thẳng NI. D. điểm N là trung điểm của đoạn thẳng IM.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]