Đề cuối học kỳ 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Thị Thập – TP HCM

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 6 năm học 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Thị Thập, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề cuối học kỳ 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Thị Thập – TP HCM:
+ Cô Na có 1500 ngàn đồng, sau chuyến đi buôn thứ nhất cô lời 150 ngàn đồng, sau chuyến đi buôn thứ hai cô bị lỗ 90 ngàn đồng, sau chuyến đi buôn thứ ba cô lời thêm 70 ngàn đồng. Hỏi sau ba chuyến đi buôn, cô có tổng tất cả bao nhiêu tiền?
+ Trong lễ sơ kết Học kì I của trường THCS Nguyễn Thị Thập số học sinh Khối 6 tham gia nếu xếp hàng 20 học sinh, hoặc 24 học sinh đều dư 3 bạn. Hỏi khối 6 có bao nhiêu học sinh tham gia, biết số học sinh tham gia của khối 6 khoảng từ 500 đến 650 em?
+ Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng 15m. a) [TH] Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn trên. b) [VD] Chủ nhà định trồng hoa một nửa diện tích và trồng rau trên nửa còn lại. Biết chi phí trồng hoa là 50 000 đồng/m2, chi phí trồng rau là 35 000 đồng/m2. Hỏi tổng số tiền cần để trồng hoa và trồng rau kín mảnh vườn là bao nhiêu?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]