Đề học kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THPT Nam Sài Gòn – TP HCM

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 7 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nam Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh (mã đề 132); đề thi gồm 30% trắc nghiệm + 70% tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn Đề học kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THPT Nam Sài Gòn – TP HCM:
+ Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a … đường thẳng đi qua M và song song với đường thẳng a. Hãy điền vào chỗ “….” để được khẳng định đúng. A. chỉ có một. B. không có. C. có hai. D. có vô số.
+ Định mức giá điện sinh hoạt năm 2022 như sau: Bậc Định mức sử dụng(kWh) Đơn giá (đồng/kWh)1 Từ 0 đến 50 1 5492 Từ 51 đến 100 1 6003 Từ 101 đến 200 1 8584 Từ 201 đến 300 2 3405 Từ 301 đến 400 2 8346 Từ 401 trở lên 2 927. Tiền điện được tính như sau: Tiền điện = Số kWh tiêu thụ giá tiền/ kWh (theo bậc). Thuế GTGT 10% = Tiền điện 10%. Tổng cộng tiền thanh toán = Tiền điện + thuế GTGT. a) Trong tháng 11/2022, nhà bạn Dung sử dụng hết 154 kWh điện. Tính tổng số tiền điện nhà bạn Dung phải trả b) Trong tháng 8/2022 tiền điện nhà bạn Dung phải trả sau khi tính thuế là 562 903 đồng. Hỏi nhà bạn Dung sửdụng hết bao nhiêu kWh điện tháng 8 này?
+ Cho hình vẽ sau: a) Vẽ lại hình vào bài làm và vẽ Ot là tia phân giác của xOy. b) Tính số đo của góc zOx.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]