Đề giữa học kỳ 2 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Thăng Long – Hà Nội

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 7 năm học 2022 – 2023 trường THCS Thăng Long, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; đề thi hình thức tự luận với 05 bài toán, thời gian làm bài 90 phút; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 2 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Thăng Long – Hà Nội:
+ Một đơn vị hảo tâm tặng một số máy tính cho ba trường học ở vùng khó khăn để tạo điều kiện giúp đỡ các bạn học sinh có thêm cơ hội tiếp xúc với công nghệ thông tin. Biết rằng tổng số máy đơn vị này đã tặng là 54 máy và số máy tính được tặng của các trường tỉ lệ với 2; 3; 4. Tính số máy tính mà đơn vị hảo tâm đã tặng cho mỗi trường.
+ Cho đại lượng 𝑦 tỉ lệ thuận với đại lượng 𝑥 theo hệ số 𝑎, cho biết 𝑥 = 15 thì 𝑦 = −5. a) Tìm hệ số tỉ lệ 𝑎. Từ đó viết công thức biểu diễn 𝑦 theo 𝑥. b) Cho 𝑦 = −4. Tìm 𝑥.
+ Cho ∆𝐴𝐵𝐶 vuông tại A, tia phân giác của góc 𝐴𝐵𝐶 cắt 𝐴𝐶 tại 𝐷. Kẻ 𝐷𝐸 vuông góc với 𝐵𝐶 (𝐸 thuộc 𝐵𝐶). a) Chứng minh rằng 𝐵𝐴 = 𝐵𝐸. b) So sánh 𝐷𝐴 với 𝐷𝐶. c) Kẻ 𝐴𝐻 vuông góc với 𝐵𝐶. Chứng minh rằng 𝐵𝐻 < 𝐵𝐸 < 𝐵𝐶.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]