Đề giữa kỳ 2 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Mỹ Hòa – Quảng Nam

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 7 năm học 2022 – 2023 trường THCS Mỹ Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

Trích dẫn Đề giữa kỳ 2 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Mỹ Hòa – Quảng Nam:
+ Ba đội cùng chuyển một khối lượng gạch như nhau. Thời gian để đội thứ nhất, đội thứ hai và đội thứ ba làm xong công việc lần lượt là 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ. Tính số người tham gia làm việc của mỗi đội, biết rằng số người của đội thứ ba ít hơn số người của đội thứ hai là 5 người.
+ Cho tam giác ABC có số đo các góc A, B, C lần lượt tỉ lệ với các số 2; 4; 6. a/ Tính số đo các góc của tam giác ABC. b/ Hãy sắp xếp các cạnh tam giác ABC theo thứ tự từ bé đến lớn.
+ Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác góc B cắt AC tại D. Từ D kẻ DH vuông góc với BC. a/ So sánh: BA và BC. b/ Chứng minh: DA = DH. c/ So sánh: DC và DA.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]