Đề học sinh giỏi Toán 7 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Chương Mỹ – Hà Nội

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi môn Toán 7 năm học 2022 – 2023 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Trích dẫn Đề học sinh giỏi Toán 7 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Chương Mỹ – Hà Nội:
+ Cho biểu thức f(x) = ax2 + bx + c, biết rằng giá trị của biểu thức f(x) tại x = 0, x = 1, x = -1 lần lượt bằng 2023; 2027 và 2025. Tính giá trị của biểu thức f(x) tại x = 2.
+ Ba phân số có tổng bằng 213/70, các tử của chúng tỉ lệ với 3; 4; 5. Các mẫu của chúng tỉ lệ với 5; 1; 2. Tìm ba phân số đó.
+ Cho tam giác ABC cân tại A, trên cạnh BC lấy điểm D (không trùng với B, C), trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE, các đường thẳng vuông góc với BC kẻ từ D và E theo thứ tự cắt các đường thẳng AB, AC lần lượt tại M và N. 1) Chứng minh rằng: DM = EN; 2) Đường thẳng BC cắt MN tại I. Chứng minh I là trung điểm của đoạn thẳng MN; 3) So sánh chu vi của tam giác ABC và chu vi của tam giác AMN; 4) Đường thẳng vuông góc với MN tại I luôn đi qua một điểm cố định khi D thay đổi trên BC.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]