Đề cương học kỳ 2 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Long Toàn – BR VT

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề cương ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 9 năm học 2022 – 2023 trường THCS Long Toàn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

A. CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn dạng đơn giản.
– Các bài toán vận dụng liên quan đến hệ phương trình.
2. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) – Phương trình bậc hai một ẩn.
– Xác định tính biến thiên của hàm số y = ax2 (a ≠ 0); xác định hàm số khi biết tọa độ điểm thuộc đồ thị của nó.
– Vẽ đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0).
– Bài tập vận dụng hệ thức Vi-ét, công thức nghiệm của phương trình bậc 2.
– Giải phương trình quy về phương trình bậc hai.
– Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc 2.
– Bài toán liên hệ thực tế.
3. Góc với đường tròn.
– Chứng minh tứ giác nội tiếp.
– Vận dụng tính chất các loại góc có liên quan đến đường tròn, các kiến thức về tứ giác nội tiếp để chứng minh các đặc tính hình học.
– Tính độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn và mở rộng cho các hình phẳng khác.
– Vận dụng các kiến thức về góc và đường tròn, tứ giác nội tiếp để làm bài tập vận dụng cao.
B. CÁC ĐỀ THAM KHẢO

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]