Đề cương học kỳ 2 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Tri Phương – Hà Nội

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề cương ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 9 năm học 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Tri Phương, thành phố Hà Nội.

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
I. ĐẠI SỐ.
1. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Khái niệm về phương trình bậc nhất hai ẩn, tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số, phương pháp đặt ẩn phụ.
+ Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
2. Hàm số 2 y ax a 0.
+ Tính chất, đồ thị hàm số 2 y ax a 0.
+ Phương trình bậc hai một ẩn và công thức nghiệm, công thức nghiệm thu gọn của PT bậc hai.
+ Hệ thức Viet và ứng dụng.
3. Một số phương trình đưa về phương trình bậc hai.
+ Phương trình trùng phương.
+ Phương trình chứa ẩn ở mẫu.
+ Phương trình tích.
II. HÌNH HỌC.
1. Góc với đường tròn.
+ Góc ở tâm.
+ Góc nội tiếp.
+ Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
+ Góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn.
+ Cung chứa góc.
2. Tứ giác nội tiếp.
+ Định nghĩa, tính chất.
+ Các dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp.
3. Công thức tính độ dài cung, diện tích quạt tròn.
+ Độ dài (C) của một đường tròn bán kính R được tính theo công thức: C = 2piR hoặc C = pid (với d = 2R).
+ Trên đường tròn bán kính R, độ dài l của một cung n° được tính theo công thức: 180 Rn l.
+ Diện tích S của một hình tròn bán kinh R được tính theo công thức: 2 S R.
+ Diện tích hình quạt tròn bán kính R, cung n0 được tính theo công thức: 2 360 R n S hay 2 lR S (l là độ dài cung n0 của hình quạt tròn).
4. Hình không gian.
a. Hình trụ.
Nếu Hình trụ có bán kính đáy R, đường kính d và chiều cao h thì:
+ Diện tích xung quanh.
+ Diện tích toàn phần.
+ Thể tích.
b. Hình cầu.
Nếu Hình cầu có bán kính R, đường kính d thì:
+ Diện tích mặt cầu.
+ Thể tích.
c. Hình nón.
Nếu Hình nón có bán kính đáy R, chiều cao h và đường sinh l thì:
+ Diện tích xung quanh.
+ Diện tích toàn phần.
+ Thể tích.
d. Hình nón cụt.
Nếu Hình nón cụt bán kính đáy lớn R, bán kính đáy nhỏ r, chiều cao h và đường sinh l thì:
+ Diện tích xung quanh.
+ Diện tích toàn phần.
+ Thể tích.
B. MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO
I. ĐẠI SỐ.
Dạng 1: Bài toán rút gọn biểu thức và các câu hỏi phụ.
Dạng 2: Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.
Dạng 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
Dạng 4: Phương trình.
Dạng 5: Hàm số 2 y ax a 0 và phương trình bậc hai một ẩn.
II. HÌNH HỌC.
Dạng 6: Hình học phẳng.
Dạng 7: Hình học không gian.
III. BÀI TOÁN NÂNG CAO.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]