Đề cương ôn tập cuối kì 2 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Ngọc Lâm – Hà Nội

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 tài liệu đề cương hướng dẫn nội dung ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 9 năm học 2022 – 2023 trường THCS Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

A. Phần 1: Nội dung kiến thức cần ôn tập.
1) Đại số.
+ Phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng, phương pháp thế.
+ Hàm số y = ax2 (a khác 0).
+ Đồ thị hàm số y = ax2 (a khác 0).
+ Phương trình bậc hai một ẩn.
+ Định lý Vi-et và ứng dụng.
+ Phương trình quy về phương trình bậc hai.
+ Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.
2) Hình học.
+ Góc ở tâm, số đo cung.
+ Liên hệ giữa cung và dây.
+ Góc nội tiếp.
+ Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
+ Góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn.
+ Cung chứa góc, tứ giác nội tiếp đường tròn.
+ Độ dài đường tròn, cung tròn.
+ Diện tích hình tròn, hình quạt tròn.
+ Hình trụ, diện tích xung quanh và thể tích hình trụ.
+ Hình nón, diện tích xung quanh và thể tích của hình nón.
+ Hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.
Các dạng bài tập:
+ Dạng 1: Thực hiện phép tính về giải phương trình bậc nhất hai ẩn; hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Dạng 2: Các bài toán về giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.
+ Dạng 3: Các bài toán về vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, đồ thị hàm số bậc hai y = ax2 (a khác 0).
+ Dạng 4: Các bài toán về áp dụng định lý Vi-et.
+ Dạng 5: Các bài toán về giải phương trình quy về bậc hai.
+ Dạng 6: Các bài toán về quan hệ giữa đường thẳng và Parabol.
+ Dạng 7: Các bài toán về tính toán, chứng minh các hệ thức trong đường tròn.
+ Dạng 8: Các bài toán về đường tròn, tiếp tuyến của đường tròn, tứ giác nội tiếp, cung chứa góc.
+ Dạng 9: Các bài toán về các khối hình trụ, hình nón, hình cầu.
+ Dạng 10: Các bài toán vận dụng các kiến thức Toán học và liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn.
B. Phần 2: Một số dạng bài tập minh họa.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]