Đề cuối học kỳ 2 Toán 8 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Hoàng Mai – Nghệ An

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề khảo sát cuối học kỳ 2 môn Toán 8 năm học 2022 – 2023 phòng Giáo dục và Đào tạo UBND thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề cuối học kỳ 2 Toán 8 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Hoàng Mai – Nghệ An:
+ Một đội thợ mỏ khai thác than, theo kế hoạch mỗi ngày phải khai thác được 55 tấn than. Khi thực hiện, mỗi ngày đội khai thác được 60 tấn than. Do đó, đội đã hoàn thành kế hoạch trước 2 ngày mà còn vượt mức 15 tấn than. Hỏi theo kế hoạch, đội phải khai thác bao nhiêu tấn than?
+ Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC), 3 đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. a) Chứng minh: tam giác ABE đồng dạng ACF từ đó suy ra AB.AF = AC.AE. b) Chứng minh. c) Đường thẳng EF cắt AD và tia CB lần lượt tại I và K. Chứng minh.
+ Giải các bất phương trình rồi biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]