Đề học kỳ 2 Toán 6 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Thái Thụy – Thái Bình

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 đề khảo sát chất lượng cuối học kỳ 2 môn Toán 6 năm học 2022 – 2023 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề học kỳ 2 Toán 6 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Thái Thụy – Thái Bình:
+ Lớp 6A của một trường THCS có 45 học sinh, cuối học kì I kết quả học tập gồm 3 loại: Tốt, Khá, Đạt (không có học sinh nào xếp loại Chưa đạt). Số học sinh đạt loại Tốt bằng 1 3 số học sinh cả lớp. Số học sinh xếp loại Khá bằng 8 5 số học sinh xếp loại Tốt. Còn lại là số học sinh xếp loại Đạt. Tính số học sinh mỗi loại Tốt, Khá, Đạt của lớp 6A?
+ Cho đoạn thẳng AB = 6 cm. Lấy M nằm giữa A và B sao cho MB = 3 cm. a) Vì sao điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB? b) Lấy điểm N là trung điểm của đoạn thẳng MB. Tính độ dài đoạn thẳng AN?
+ Trong hộp có một số bóng xanh và một số bóng đỏ. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp, xem rồi bỏ lại vào hộp. Lặp lại hoạt động trên 50 lần, ta được kết quả sau: Loại bóng Bóng xanh Bóng đỏ Số lần 12 38 a) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được bóng xanh? b) Em hãy dự đoán xem trong hộp loại bóng nào nhiều hơn?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]