Đề khảo sát Toán 9 lần 4 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề khảo sát chất lượng môn Toán 9 lần 4 năm học 2022 – 2023 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; đề thi hình thức 20% trắc nghiệm + 80% tự luận, thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề khảo sát Toán 9 lần 4 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc:
+ Trong các câu sau, mỗi câu chỉ có một lựa chọn đúng. Em hãy ghi vào bài làm chữ cái in hoa đứng trước lựa chọn đúng (Ví dụ: Câu 1 nếu chọn A là đúng thì viết 1.A). Biểu thức 2024 2023 P x có nghĩa khi và chỉ khi?
+ Một công nhân được giao làm 64 sản phẩm trong một thời gian quy định. Nhưng thực tế, người đó lại được giao làm thêm 6 sản phẩm nữa. Do đó mỗi ngày người công nhân đã làm vượt mức 2 sản phẩm và hoàn thành sớm hơn dự định 1 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày người công nhân làm được bao nhiêu sản phẩm?
+ Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O), kẻ hai tiếp tiếp AB, AC tới đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Đường thẳng đi qua A cắt đường tròn (O) tại hai điểm D và E (D nằm giữa A và E, tia AE nằm giữa AB và AO). Gọi H là trung điểm của DE, AE cắt BC tại I. Chứng minh rằng: a) Tứ giác ABOC nội tiếp đường tròn. b) HA là phân giác của góc BHC. c) 2 1 1 AI AD AE.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]