Lý thuyết và phân dạng môn Toán 9 – Nguyễn Ngọc Dũng

Tài liệu gồm 88 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Ngọc Dũng, tổng hợp lý thuyết và phân dạng môn Toán 9.

MỤC LỤC:
I Đại số 1.
Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba 2.
Bài số 1. Căn bậc hai 2.
Bài số 2. Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương 5.
Bài số 3. Biến đổi, rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai 5.
Bài số 4. Căn bậc ba 8.
Bài số 5. Ôn tập chương 1 9.
Chương 2. Hàm số. Hàm số bậc nhất 15.
Bài số 1. Hàm số, hàm số bậc nhất 15.
Bài số 2. Đường thẳng song song – Đường thẳng cắt nhau 16.
Bài số 3. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a khác 0) 18.
Bài số 4. Các bài tập tổng hợp 20.
Bài số 5. Các bài toán thực tế ứng dụng hàm số 21.
Chương 3. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn 24.
Bài số 1. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn 24.
Bài số 2. Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn 25.
Bài số 3. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình 28.
Chương 4. Hàm số y = ax2 (a khác 0). Phương trình bậc hai 29.
Bài số 1. Hàm số y = ax2 (a khác 0) 29.
Bài số 2. Phương trình bậc hai một ẩn 34.
Bài số 3. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng 40.
Bài số 4. Phương trình quy về phương trình bậc hai 45.
Bài số 5. Giải bài toán bằng cách lập phương trình 48.

II Hình học 52.
Chương 1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông 53.
Bài số 1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông 53.
Bài số 2. Tỉ số lượng giác trong tam giác vuông 54.
Bài số 3. Ứng dụng thực tế 56.
Chương 2. Đường tròn 61.
Bài số 1. Sự xác định đường tròn 61.
Bài số 2. Đường kính và dây của đường tròn 61.
Bài số 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây 61.
Bài số 4. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến 62.
Chương 3. Góc với đường tròn 65.
Bài số 1. Góc ở tâm – Góc nội tiếp – Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung 65.
Bài số 2. Góc có đỉnh bên trong – bên ngoài đường tròn 67.
Bài số 3. Tứ giác nội tiếp 68.
Bài số 4. Độ dài đường tròn, cung tròn. Diện tích hình tròn, hình quạt 72.
Chương 4. Hình trụ – Hình nón – Hình cầu 77.
Bài số 1. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ 77.
Bài số 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón và hình nón cụt 80.
Bài số 3. Diện tích và thể tích của hình cầu 83.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]