Sách giáo khoa Toán 8 (tập 1) (Cánh Diều)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 Sách giáo khoa Toán 8 (tập 1) (Cánh Diều).

CHƯƠNG I. ĐA THỨC NHIỀU BIẾN.
Bài 1. Đơn thức nhiều biến. Đa thức nhiều biến.
Bài 2. Các phép tính với đa thức nhiều biến.
Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ.
Bài 4. Vận dụng hằng đẳng thức vào phân tích đa thức thành nhân tử.
Bài tập cuối chương I.

CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ.
Bài 1. Phân thức đại số.
Bài 2. Phép cộng, phép trừ phân thức đại số.
Bài 3. Phép nhân, phép chia phân thức đại số.
Bài tập cuối chương II.

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Chủ đề 1. Quản lí tài chính cá nhân.

CHƯƠNG III. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ.
Bài 1. Hàm số.
Bài 2. Mặt phẳng toạ độ. Đồ thị của hàm số.
Bài 3. Hàm số bậc nhất y = ax + b (a khác 0).
Bài 4. Đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + b (a khác 0).
Bài tập cuối chương III.

CHƯƠNG IV. HÌNH HỌC TRỰC QUAN.
Bài 1. Hình chóp tam giác đều.
Bài 2. Hình chóp tứ giác đều.
Bài tập cuối chương IV.

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Chủ đề 2. Thực hành tạo Hologram.

CHƯƠNG V. TAM GIÁC. TỨ GIÁC.
Bài 1. Định lí Pythagore.
Bài 2. Tứ giác.
Bài 3. Hình thang cân.
Bài 4. Hình bình hành.
Bài 5. Hình chữ nhật.
Bài 6. Hình thoi.
Bài 7. Hình vuông.
Bài tập cuối chương V.

BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.
BẢNG TRA CỨU TỪ NGỮ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]