24 chuyên đề đại số bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 và ôn thi vào lớp 10

Tài liệu gồm 432 trang, tuyển tập 24 chuyên đề đại số bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 và ôn thi vào lớp 10.

ĐS – Chuyên đề 1. CĂN BẬC HAI, CĂN THỨC BẬC HAI.
ĐS – Chuyên đề 2. LIÊN HỆ PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG.
ĐS – Chuyên đề 3. BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI.
ĐS – Chuyên đề 4. CĂN BẬC BA, CĂN BẬC N.
ĐS – Chuyên đề 5. BẤT ĐẲNG THỨC CÔ-SI.
ĐS – Chuyên đề 6. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN TRONG DẤU CĂN.
ĐS – Chuyên đề 7. KHÁI NIỆM HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ.
ĐS – Chuyên đề 8. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ ĐỒ THỊ.
ĐS – Chuyên đề 9. ỨNG DỤNG CỦA HÀM BẬC NHẤT ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC.
ĐS – Chuyên đề 10. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
ĐS – Chuyên đề 11. PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
ĐS – Chuyên đề 12. GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH.
ĐS – Chuyên đề 13. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN.
ĐS – Chuyên đề 14. HỆ PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT.
ĐS – Chuyên đề 15. HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ.
ĐS – Chuyên đề 16. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VÀ CÔNG THỨC NGHIỆM.
ĐS – Chuyên đề 17. HỆ THỨC VI-ÉT.
ĐS – Chuyên đề 18. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.
ĐS – Chuyên đề 19. GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH.
ĐS – Chuyên đề 20. VỊ TRÍ TƯƠNG GIAO GIỮA PARABOL VÀ ĐƯỜNG THẲNG.
ĐS – Chuyên đề 21. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO.
ĐS – Chuyên đề 22. PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ.
ĐS – Chuyên đề 23. PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG MẪU MỰC.
ĐS – Chuyên đề 24. THỰC TẾ ĐẠI SỐ.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]