32 chủ đề học tập Hình học 9

Tài liệu gồm 187 trang, tuyển tập 32 chủ đề học tập Hình học 9.

Chương 1 – Chủ đề 1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông.
Chương 1 – Chủ đề 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn.
Chương 1 – Chủ đề 3. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
Chương 1 – Chủ đề 4. Tổng ôn Chương 1.
Chương 1 – Chủ đề 5. Kiểm tra khảo sát chất lượng Chương 1.
Chương 2 – Chủ đề 1. Sự xác định đường tròn.
Chương 2 – Chủ đề 2. Đường kính và dây cung.
Chương 2 – Chủ đề 3. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
Chương 2 – Chủ đề 4. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
Chương 2 – Chủ đề 5. Tính chất tiếp tuyến cắt nhau.
Chương 2 – Chủ đề 6. Luyện tập tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.
Chương 2 – Chủ đề 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn.
Chương 2 – Chủ đề 8 + 9. Tổng ôn Chương 2.
Chương 2 – Chủ đề 10. Đề kiểm tra đánh giá và hướng dẫn chi tiết.
Chương 3 – Chủ đề 1. Góc ở tâm. Số đo cung.
Chương 3 – Chủ đề 2. Liên hệ cung và dây.
Chương 3 – Chủ đề 3. Góc nội tiếp.
Chương 3 – Chủ đề 4. Góc tạo bởi tiếp tuyến và giây cung.
Chương 3 – Chủ đề 5. Góc có đỉnh bên trong đường tròn.
Chương 3 – Chủ đề 6. Cung chứa góc.
Chương 3 – Chủ đề 7. Tứ giác nội tiếp.
Chương 3 – Chủ đề 8. Độ dài đường tròn, cung tròn.
Chương 3 – Chủ đề 9. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn.
Chương 3 – Chủ đề 10. Tổng ôn Chương 3.
Chương 3 – Chủ đề 11. Kiểm tra đánh giá ôn tập Chương 3.
Chương 4 – Chủ đề 1. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ.
Chương 4 – Chủ đề 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt.
Chương 4 – Chủ đề 3. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.
Chương 4 – Chủ đề 4. Tổng ôn Chương 4.
Chương 4 – Chủ đề 5. Đề kiểm tra Chương 4.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]