Bài tập chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác vuông

Tài liệu gồm 87 trang, được biên soạn bởi cô giáo Diệu Thu, tuyển chọn các bài tập chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác vuông trong chương trình môn Toán 9 tập 1 phần Hình học.

BÀI 1. HỆ THỨC GIỮA CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG.
BÀI 2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN.
+ Dạng 1. Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn, tính cạnh, tính góc trong tam giác vuông.
+ Dạng 2. Chứng minh các hệ thức liên quan đến tam giác vuông.
+ Dạng 3. Dựng góc 𝛼 biết tỉ số lượng giác là m/n.
BÀI 3. HỆ THỨC GIỮA CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG.
+ Dạng 1. Giải tam giác vuông.
+ Dạng 2. Tính cạnh và góc của tam giác.
+ Dạng 3. Một số bài toán thực tế.
BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]