Bài tập trắc nghiệm môn Toán 9 tập 1 có đáp án

Tài liệu gồm 80 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Mạc Lê Chí Đạo, tuyển tập các bài tập trắc nghiệm môn Toán 9 tập 1 có đáp án.

MỤC LỤC:
Phần I ĐẠI SỐ.
Chương 1. CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA 2.
Bài 1. CĂN BẬC HAI 2.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 2.
Bảng đáp án 3.
Bài 2. CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC 4.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 4.
Bảng đáp án 5.
Bài 3. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN – CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG 6.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 6.
Bảng đáp án 9.
Bài 4. BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI 10.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10.
Bảng đáp án 12.
Bài 5. RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI 14.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 14.
Bảng đáp án 17.
Bài 6. CĂN BẬC BA 18.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 18.
Bảng đáp án 20.
Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT 21.
Bài 1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ 21.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 21.
Bảng đáp án 23.
Bài 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT 24.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 24.
Bảng đáp án 25.
Bài 3. ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC NHẤT 27.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 27.
Bảng đáp án 30.
Bài 4. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 31.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 31.
Bảng đáp án 33.
Bài 5. HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG 35.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 35.
Bảng đáp án 37.
Phần II HÌNH HỌC.
Chương 1. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG 39.
Bài 1. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG 39.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 39.
Bảng đáp án 45.
Bài 2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN 46.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 46.
Bảng đáp án 48.
Bài 3. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG 49.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 49.
Bảng đáp án 51.
Bài 4. ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN 52.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 52.
Bảng đáp án 54.
Chương 2. ĐƯỜNG TRÒN 55.
Bài 1. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN. TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN 55.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 55.
Bảng đáp án 59.
Bài 2. ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN 60.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 60.
Bảng đáp án 62.
Bài 3. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN 63.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 63.
Bảng đáp án 66.
Bài 4. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN 67.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 67.
Bảng đáp án 69.
Bài 5. TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU 70.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 70.
Bảng đáp án 72.
Bài 6. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN 73.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 73.
Bảng đáp án 75.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]