Chuyên đề tổng các góc trong một tam giác Toán 7

Tài liệu gồm 22 trang, bao gồm tóm tắt lí thuyết và hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề tổng các góc trong một tam giác trong chương trình môn Toán 7.

PHẦN I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT.
PHẦN II. CÁC DẠNG BÀI.
Dạng 1. Tính số đo góc của một tam giác.
– Lập các đẳng thức thể hiện:
+ Tổng ba góc của tam giác bằng 180 độ.
+ Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.
+ Góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.
– Sau đó tính số đo góc phải tìm.
Dạng 2. Các dạng bài toán chứng minh.
– Sử dụng các tính chất trong phần kiến thức cần nhớ.
– Lưu ý thêm về các tính chất đã học về quan hệ song song, vuông góc, tia phân giác góc.
PHẦN III. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com