Tuyển tập 07 đề kiểm tra cuối học kì 1 Toán 7 Cánh Diều có đáp án

Tài liệu gồm 61 trang, tuyển tập 07 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 7 Cánh Diều, các đề thi được biên soạn theo hình thức 30% trắc nghiệm + 70% tự luận, thời gian làm bài 90 phút, có khung ma trận, bảng đặc tả, đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

NỘI DUNG / ĐƠN VỊ KIẾN THỨC:
1. SỐ HỮU TỈ.
+ Số hữu tỉ và tập hợp các số hữu tỉ.
+ Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ.
+ Các phép tính với số hữu tỉ.
2. SỐ THỰC.
+ Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực.
+ Làm tròn số.
+ Dãy tỉ số bằng nhau.
+ Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.
3. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
+ Các góc ở vị trí đặc biệt.
+ Tia phân giác.
+ Hai đường thẳng thẳng song song.
+ Định lí và chứng minh định lí.
4. TAM GIÁC BẰNG NHAU. TAM GIÁC CÂN.
+ Tổng ba góc của một tam giác.
+ Quan hệ giữa cạnh và góc.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]