Tuyển tập 07 đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 6 Cánh Diều có đáp án

Tài liệu gồm 69 trang, tuyển tập 07 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 6 Cánh Diều, các đề thi được biên soạn theo hình thức 30% trắc nghiệm + 70% tự luận, thời gian làm bài 90 phút, có khung ma trận, bảng đặc tả, đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

NỘI DUNG / ĐƠN VỊ KIẾN THỨC:
1. Một số yếu tố thống kê và xác suất.
+ Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu.
+ Biểu đồ cột kép.
+ Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản.
+ Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản.
2. Phân số và số thập phân.
+ Phân số với tử và mẫu là số nguyên.
+ So sánh các phân số. Hỗn số dương.
3. Hình học phẳng.
+ Điểm. Đường thẳng.
+ Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song.
+ Đoạn thẳng.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]