Tuyển tập 08 đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 7 Cánh Diều có đáp án

Tài liệu gồm 71 trang, tuyển tập 08 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 7 Cánh Diều, các đề thi được biên soạn theo hình thức 30% trắc nghiệm + 70% tự luận, thời gian làm bài 90 phút, có khung ma trận, bảng đặc tả, đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

NỘI DUNG / ĐƠN VỊ KIẾN THỨC:
1. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
+ Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu.
+ Biểu đồ đoạn thẳng, quạt tròn.
+ Biến cố trong một số trò chơi đơn giản.
+ Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản.
2. TAM GIÁC.
+ Tổng các góc của một tam giác.
+ Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác.
+ Hai tam giác bằng nhau.
+ Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]