10 đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 8 Cánh Diều có đáp án và lời giải

Tài liệu gồm 148 trang, tuyển tập 10 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 8 bộ sách Cánh Diều có đáp án và lời giải chi tiết.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN 8 CÁNH DIỀU:
1. Đa thức nhiều biến:
+ Đa thức nhiều biến. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các đa thức nhiều biến.
+ Hằng đẳng thức đáng nhớ. Phân tích đa thức thành nhân tử.
2. Phân thức đại số:
+ Phân thức đại số. Tính chất cơ bản của phân thức đại số.
+ Các phép toán cộng, trừ các phân thức đại số.
3. Hình học trực quan:
+ Hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều.
4. Định lí Pythagore. Tứ giác:
+ Định lí Pythagore.
+ Tứ giác.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]