Bộ đề tham khảo giữa học kỳ 2 Toán 8 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT TP Hải Dương

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 bộ đề tham khảo kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 8 năm học 2023 – 2024 phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; các đề thi được biên soạn theo hình thức 30% trắc nghiệm + 70% tự luận, thời gian làm bài 90 phút; đề thi có ma trận, bảng đặc tả, đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

CHƯƠNG VI: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ.
1. Điều kiện xác định của phân thức.
* Nhận biết: Nhận biết được điều kiện xác định của phân thức.
2. Phân thức bằng nhau, tính chất cơ bản của phân thức và rút gọn phân thức.
* Nhận biết: Nhận biết được tính chất cơ bản của phân thức, phân thức bằng nhau, qui tắc đổi dấu.
* Thông hiểu: Nắm được phân tích đa thức thành nhân tử và hằng đẳng thức.
* Vận dụng: Biết thực hiện các phép toán công, trừ, nhân, chia các phân thức để rút gọn biểu thức.

CHƯƠNG VII: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.
1. Mở đầu về phương trình.
* Nhận biết: Nhận biết được phương trình bậc nhất một ẩn.
* Thông hiểu: Xác định được nghiệm của phương trình.
2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.
* Thông hiểu:
– Nhận biết được phương trình bậc nhất một ẩn.
– Biết tìm nghiệm của phương trình bậc nhất một ẩn.
3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0.
* Thông hiểu: Tìm được tập nghiệm của phương trình đưa được về dạng ax + b = 0.
4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
* Vận dụng: Giải được bài toán bằng cách lập phương trình.

CHƯƠNG IX: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG.
1. Khái niệm hai tam giác đồng dạng.
* Thông hiểu: Nắm được hệ quả của định lí Ta-lét để tính độ dài x; y.
2. Định lí Ta-lét. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét.
* Thông hiểu: Tìm được hai tam giác đồng dạng, các cạnh tương ứng tỉ lệ của 2 tam giác đồng dạng.
3. Tam giác đồng dạng.
* Vận dụng: Vận dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông để chứng minh hai tam giác vuông đồng dạng, các cạnh tương ứng tỉ lệ của 2 tam giác đồng dạng.
* Vận dụng cao:
– Vận dụng các cách chứng minh tam giác cân.
– Vận dụng được tính chất của các đường trong tam giác cân để chứng minh tam giác vuông.
– Vận dụng trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, các cạnh tương ứng tỉ lệ của 2 tam giác đồng dạng.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]