Đề giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2023 – 2024 trường THCS Colette – TP HCM

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 9 năm học 2023 – 2024 trường THCS Colette, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi gồm 01 trang, hình thức tự luận với 05 bài toán, thời gian làm bài 60 phút.

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2023 – 2024 trường THCS Colette – TP HCM:
+ Tại một cửa hàng, giá vốn một thùng nước ngọt là 190 000 đồng. Khi bán một thùng nước ngọt cửa hàng lời 20% so với giá vốn, còn bán một thùng sữa cửa hàng lời 10% so với giá vốn. Chị Hương mua một thùng nước ngọt và một thùng sữa tại cửa hàng trên hết 613 000 đồng. a) Tính giá bán một thùng nước ngọt ở cửa hàng trên. b) Tính giá vốn của một thùng sữa ở cửa hàng trên.
+ Để đo chiều cao của một ngọn hải đăng, người ta đặt giác kế tại 2 vị trí M và N sao cho các vị trí M, N, P cùng nằm trên một đường thẳng như hình vẽ. Kết quả thu được, vị trí M nhìn ngọn hải đăng dưới góc 30, vị trí N nhìn ngọn hải đăng dưới góc 40, khoảng cách giữa M và N là 24 m. Hỏi chiều cao DP của ngọn hải đăng là bao nhiêu mét? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị, học sinh không cần vẽ hình vào bài làm).
+ Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), có đường cao AH (H thuộc BC) a) Cho biết HB = 3cm, HC = 9cm. Tính AH, AB, AC? b) Chứng minh: tan2C + cot2C = HC/HB + HC/HB (không sử dụng số liệu ở câu a để chứng minh).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]