Đề kiểm tra CLB Toán 8 năm 2023 – 2024 trường THCS Cầu Giấy – Hà Nội

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề kiểm tra CLB Văn Hóa môn Toán 8 năm học 2023 – 2024 trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; kỳ thi được diễn ra vào ngày 12 tháng 09 năm 2023; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và thang chấm điểm.

Trích dẫn Đề kiểm tra CLB Toán 8 năm 2023 – 2024 trường THCS Cầu Giấy – Hà Nội:
+ Cho đa thức f x ax b với a b là các số nguyên và a ≠ 0. Biết giá trị của đa thức tại x = 1 và x = 3 tỉ lệ với 2 và −2. Chứng minh rằng b chia hết cho a.
+ Cho tam giác ABC vuông tại A AB AC đường cao AH H BC. Dựng HM AB tại M HN AC tại N. Gọi I là giao điểm của AH với MN. 1. Chứng minh rằng AMH HNA và IM IN. 2. Gọi O là trung điểm của BC, Q là giao điểm của HN và OA. Chứng minh rằng ANQ HMB và BQ MN. 3. Gọi J là giao điểm của BQ và AH. Chứng minh rằng BJO MNC.
+ Khi trên bảng ghi 2023 số tự nhiên 1 2 3 2023 cần xóa đi ít nhất bao nhiêu số để các số còn lại trên bảng có tính chất không có 3 số nào mà một trong 3 số đó bằng tích của 2 số còn lại.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]