Đề tham khảo cuối kỳ 2 Toán 8 năm 2023 – 2024 trường Nguyễn Du – Quảng Nam

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề tham khảo kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 8 năm học 2023 – 2024 trường THCS Nguyễn Du, tỉnh Quảng Nam; đề thi hình thức 50% trắc nghiệm (15 câu) + 50% tự luận (04 câu), thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề); đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Ma trận Đề tham khảo cuối kỳ 2 Toán 8 năm 2023 – 2024 trường Nguyễn Du – Quảng Nam:
1 PHÂN THỨC ĐẠI SỐ.
+ Khái niệm, tính chất của phân thức.
+ Các phép toán trên phân thức đại số.
2 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC NHẤT.
+ Phương trình bậc nhất một ẩn, giải bài toán bằng cách lập phương trình.
+ Hàm số và đồ thị của hàm số.
3 MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT.
+ Mô tả xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó.
4 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG.
+ Tam giác đồng dạng. Hình đồng dạng.
+ Định lí Pythagore và ứng dụng.
5 MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN.
+ Hình chóp tam giác đều.
+ Hình chóp tứ giác đều.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]