Đề giữa học kì 1 Toán 8 năm 2023 – 2024 trường THCS Tân Bình – Hải Dương

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề kiểm tra đánh giá giữa học kì 1 môn Toán 8 năm học 2023 – 2024 trường THCS Tân Bình, tỉnh Hải Dương; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề giữa học kì 1 Toán 8 năm 2023 – 2024 trường THCS Tân Bình – Hải Dương:
+ Cho ΔABC vuông ở A, đường cao AH. Kẻ HE vuông góc với AB tại E và HF vuông góc với AC tại F. a) Chứng minh tứ giác AFHE là hình chữ nhật. b) Trên tia đối của tia FH lấy điểm M sao cho FH = FM. Trên tia đối của tia EH lấy điểm N sao cho EH = EN. Chứng minh tứ giác AEFM là hình bình hành. c) Chứng minh A, M, N thẳng hàng.
+ Khẳng định nào sau đây là sai? A. Trong hình bình hành, hai đường chéo vuông góc với nhau. B. Trong hình bình hành, hai góc đối bằng nhau. C. Trong hình bình hành, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. D. Trong hình bình hành, hai cặp cạnh đối song song.
+ Cho hình thang ABCD có AB CD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O cho OA OB OC OD. Khẳng định nào sau đây là sai? A. ABCD là hình thang cân. B. AC BD. C. BC AD. D. Tam giác AOD cân tại O.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]