Đề giữa học kì 1 Toán 9 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Lục Ngạn – Bắc Giang

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 9 năm học 2023 – 2024 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; đề thi hình thức 30% trắc nghiệm + 70% tự luận (theo điểm số), thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề).

Trích dẫn Đề giữa học kì 1 Toán 9 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Lục Ngạn – Bắc Giang:
+ Cho ∆ABC vuông tại A, đường cao AH. 1. Biết BH cm 4 và HC cm 6. Tính độ dài các đoạn AH AB và Sin ACH 2. Trên đoạn thẳng AC lấy điểm M bất kì M AM C. Gọi E là chân đường vuông góc kẻ từ C đến đường thẳng BM. Chứng minh bốn điểm A, B, C, E cùng thuộc một đường tròn. 3. Gọi I là hình chiếu của A trên đường thẳng BM. Chứng minh: BIH BCA.
+ Cho hàm số y m xm 3 1 (m là tham số) có đồ thị là đường thẳng (d). Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng (d) cắt hai trục Ox Oy lần lượt tại hai điểm A B sao cho ∆OAB có diện tích bằng 1 (đơn vị diện tích).
+ Cho tam giác ABC vuông tại A tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là A. trung điểm của BC. B. trung điểm của AC. C. trung điểm của AB. D. giao điểm của ba đường phân giác.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]