Đề giữa học kỳ 1 Toán 7 năm 2023 – 2024 trường THCS Tân Bình – Hải Dương

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 đề kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1 môn Toán 7 năm học 2023 – 2024 trường THCS Tân Bình, tỉnh Hải Dương; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 7 năm 2023 – 2024 trường THCS Tân Bình – Hải Dương:
+ Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng: A. Không có điểm chung. B. Có vô số điểm chung. C. Không vuông góc với nhau. D. Chỉ có một điểm chung.
+ Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy viết vào giấy kiểm tra chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời mà em chọn: Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ 1 2?
+ HS phải vẽ lại hình vào bài kiểm tra: Cho hình vẽ (Hình vẽ) a) Chứng tỏ a // b b) Tính số đo góc CDB.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]